Stránka soukromých letů pilotů Aeroklubu Šumperk. 


Co jsou lety za sdílené náklady ? Aneb trocha úřední teorie.  

DEFINICE - Lety, náklady na něž nesou společně soukromé osoby, za podmínky, že přímé náklady nesou společně všechny osoby na palubě včetně pilota a počet osob nesoucích přímé náklady není vyšší než šest.

Kdo může náklady sdílet ? 

Jakákoliv fyzická osoba na palubě letadla až do výše šesti (včetně pilota). Velící pilot rozhodne, zda cestující lze považovat za soukromé osoby, či nikoli s přihlédnutím ke skutečnosti, že záměr pravidel EU je umožnit soukromým osobám (např. přátelům, příbuzným, kolegům, atd.) létat společně za účelem rekreace a nikoli poskytovat leteckou dopravu veřejnosti.

Kde se dozvím o plánovaném letu svého kamaráda ?

Sledujte komunitu na sociální síti.